Colofón

AR\DE Arquivo do Deseño Galego é unha iniciativa da DAG Asociación Galega de Deseño.

O proxecto de creación, xestión e mantemento da base de datos de recursos sobre o deseño galego é obra dun grupo de traballo integrado por Ana Boquete, María Agra, María Ramos e Óscar Otero.

A web de AR\DE foi deseñada e desenvolvida polo equipo de Desoños (Noelia Estévez, Carlos Álvarez, Pablo Amoedo, Lara Díaz, Susana Ante e Ricardo Couñago) e fíxose pública o 28 de febreiro de 2023.